top of page

URBANAGE 

Playing Basketball

Beste,

 

Op dit ogenblik loopt een Europees project (URBANAGE) waar Vlaanderen deel van uitmaakt. De Vlaamse overheid en IMEC werken hier samen om het beleid beter af te stemmen op 50-plussers in de steden/gemeenten.

Ben je 50-plussers of werk je als lokale medewerker of beleidsmaker voor een stad of gemeente? Dan is je hulp heel erg welkom!

  • Als 50-plusser kun je ons helpen met het invullen van een enquête. Met deze enquête brengen we in kaart hoe je beschikbare hulpmiddelen gebruikt, hoe gebruiksvriendelijk deze zijn voor jou en wat eventueel ontbreekt.

  • Als lokale medewerker of beleidsmaker van een stad/gemeente kun je ons helpen door je persoonlijke visie te delen over de aanpak van je stad/gemeente om ouderen te helpen in hun alledaagse activiteiten.

Achtergrond van de URBANAGE studie

We werkten hiervoor in samenwerking met ouderen en medewerkers van een paar steden en gemeenten twee ideeën uit.

  • Voor een eerste idee proberen we het comfort van 50-plussers in de stad in kaart te brengen. Via een reeks workshops vonden we de factoren die 50-plussers belangrijk vinden in een stad/gemeente. Elke factor krijgt een score en met de totaalscore krijgen we een idee van het comfort.

  • Het tweede idee brengt twee datasets samen voor steden en gemeenten; de verdeling van de leeftijd en de verdeling van personen met een mobiliteitsbeperking. Door beide lagen te combineren met elkaar en met bestaande gegevens kan richting gegeven worden aan het beleid.

Voor meer informatie : www.urbanage.eu of contacteer jurgen.silence@vlaanderen.be.

QR-code voor de enquêtes

Met vriendelijke groeten,

Iza Grasselli (IMEC)

Jurgen Silence (Vlaamse overheid)

frame.png
bottom of page